Cymdeithas ar gyfer casglwyr a charwyr llyfrau Cymreig yw Cymdeithas Bob Owen. Fe'i sefydlwyd yn 1976. Cafodd y gymdeithas ei henwi ar l yr hynafiaethydd a llyfrbryf enwog Bob Owen, Croesor.

Croeso i wefan cylchgrawn Cymdeithas Bob Owen, 'Y Casglwr'.

Mae'r cynnwys wedi'i rannu o dan chwe pennawd a gwelwch y rhain ar frig y dudalen i'r dde o'r gair 'HAFAN'.
Crynobeb byr o hanes y Gymdeithas geir o dan y pennawd 'HANES'. Mae pennawd 'Y CASGLWR' wedi'i rannu i chwech.
Yn ogystal a llun cloriau diweddar, y golygyddol diwethaf a mynegai llawn o rifynnau 1 i 75 gallwch ddod o hyd i erthyglau unigol yn 'Yr Archif'.

Mae pennawd 'GWEITHGAREDD' yn manylu ar weithgareddau hanesyddol yn ogystal a'r rhai sydd i ddigwydd yn y dyfodol.I weld aelodau presennol y pwyllgor edrychwch o dan 'Y GYMDEITHAS'.

Mae ffurflen tanysgrifio a chyfrif banc i'w gweld yn 'YMAELODI'

Am restr o safleoedd gwe defnyddiol edrychwch yn 'DOLENNI'

Os mai chwilio am air penodol neu ymadrodd ydych eisiau gallwch wneud defnydd o'r blwch isod.

peiriant chwilio gan free find uwch chwilio

Gobeithio yn fawr y gwnewch fwynhau hel atgofion wrth ddarllen y cynnwys.

clawr 115

Dyma'r gweithgareddau sydd wedi eu trefnu gan y Gymdeithas yn y misoedd nesaf.


Dydd Sadwrn 9 Ebrill 2016 - Diwrnod Agored a Cyfarfod Blynyddol - Gwesty'r Eryrod, Llanrwst.
Sgyrsiau gan R.M (Bobi) Owen, Robat Arwyn a'r Athro Gruffydd Aled Williams.
Taith i Briordy Penmon ac Eglwys Biwmaris Mai 4ydd
Ymweliad ag Amgueddfa Forwrol Nefyn ac Amgueddfa Lloyd George Mehefin 15
Ymweliad Chastell Gwydir, Eglwys Grwst a thaith o amgylch Llanrwst Mai 25ain


Am fwy o wybodaeth am yr uchod ewch i GWEITHGAREDD yn y rhes ar frig y dudalen hon ac yna cliciwch Gweithgareddau.