Cymdeithas ar gyfer casglwyr a charwyr llyfrau Cymreig yw Cymdeithas Bob Owen. Fe'i sefydlwyd yn 1976. Cafodd y gymdeithas ei henwi ar ôl yr hynafiaethydd a llyfrbryf enwog Bob Owen, Croesor.

Croeso i wefan cylchgrawn Cymdeithas Bob Owen, 'Y Casglwr'.

Mae'r cynnwys wedi'i rannu o dan chwe pennawd a gwelwch y rhain ar frig y dudalen i'r dde o'r gair 'HAFAN'.
Crynobeb byr o hanes y Gymdeithas geir o dan y pennawd 'HANES'. Mae pennawd 'Y CASGLWR' wedi'i rannu i chwech.
Yn ogystal a llun cloriau diweddar, y golygyddol diwethaf a mynegai llawn o rifynnau 1 i 75 gallwch ddod o hyd i erthyglau unigol yn 'Yr Archif'.

Mae pennawd 'GWEITHGAREDD' yn manylu ar weithgareddau hanesyddol yn ogystal a'r rhai sydd i ddigwydd yn y dyfodol.I weld aelodau presennol y pwyllgor edrychwch o dan 'Y GYMDEITHAS'.

Mae ffurflen tanysgrifio a chyfrif banc i'w gweld yn 'YMAELODI'

Am restr o safleoedd gwe defnyddiol edrychwch yn 'DOLENNI'

Os mai chwilio am air penodol neu ymadrodd ydych eisiau gallwch wneud defnydd o'r blwch isod.

peiriant chwilio gan free find uwch chwilio

Gobeithio yn fawr y gwnewch fwynhau hel atgofion wrth ddarllen y cynnwys.

clawr 117

Dyma'r gweithgareddau sydd wedi eu trefnu gan y Gymdeithas yn y misoedd nesaf.


Dydd Mawrth Awst 2ail - Darlith Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni 2016 - Yr Athro Sioned Davies.
Dydd Mercher Medi 7fed - Gwibdaith i Briordy Penmon ac Eglwys Biwmaris
Dydd Sadwrn Hydref 7fed - Ffair Lyrfau'r Borth - Ysgol David Hughes Porthaethwy


Am fwy o wybodaeth am yr uchod ewch i GWEITHGAREDD yn y rhes ar frig y dudalen hon ac yna cliciwch Gweithgareddau.