123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106

Gair gan y Prif Weithredwr
Rhif 133 ~ Rhifyn yr Gaeaf 2021

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd ar bawb ohonom, yn enwedig ar yr aelodau hynny sydd wedi colli anwyliaid.

Edrychwn ymlaen am flwyddyn well.

Rydym wedi bod yn lwcus iawn o gael Y Casglwr. Diolch eto i'r swyddogion am eu dyfalbarhad yn sicrhau bod y cylchgrawn yn eich cyrraedd mewn da bryd.

Mae taith i'r Alban ar y gweill ar gyfer ail wythnos mis Mehefin nesaf. Bydd popeth yn dibynnu ar eich cefnogaeth a sefyllfa'r clwyf ar y pryd.

Gobethio hefyd y cawn gyfarfod eto yn y flwyddyn newydd ar gyfer ein gweithgarcddau arferol a'r Eisteddfod.

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi rhoi rhodd i'r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn, boed gyda'r tāl aelodaeth, neu'r raffl, neu'n uniongyrchol (ceir rhestr enillwyr y raffl ar dudalen 22). Mae'r Gymdeithas yn ddiolchgar iawn am bob rhodd ac yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth, yn enwedig mewn amser mor ansicr ac anodd i'n haelodau. Cadwch yn iach.