Teyrnged i'r Llywydd Anrhydeddus

Swyddogion 2019-20


buddug medi

Cadeirydd - Buddug Mediann corkett

Ysgrifennydd - Ann Corkett


Trysorydd

Trysorydd - Eluned Evans


Trysorydd

Swyddog Aelodaeth - Gwenda Richards


Swyddog y Wê - Keith Parryalun jones

Y Golygydd - Alun Jonesmel williams

Y Prif Weithredwr - Mel Williams


Archwiliwr Cyfrifon
Peter Jones


Cyn-Gadeiryddion
Elwyn Williams(2015-2019)
Buddyg Medi(2012-2014)
Helga Martin(2009-2011)
Rheinallt Llwyd(2007-2008)
E Wyn James(2004-2007)
Dr.Rhidian Griffiths(1998-2004)
Dr.Brynley F. Roberts(1992-1998)
D. Tecwyn Lloyd(1977-1992)

Cyn-Ysgrifenyddion
Angharad Jones(2006-2009)
Maredudd ap Huw(2005-2006)
Gwyn Tudur Davies(1992-2005)
Richard H. Lewis(1984-1992)
Raymond B. Davies(1981-1984)
Parch.Dafydd W. Wiliam(1977-1981)


DYMA Y PWYLLGOR PRESENNOL

Buddug Medi
Ann Corkett
Evan L. Dobson
Greta Ellis
Alun Emanuel
Bruce Griffiths
Alun Jones
John Trefor Jones
John Lewis
Elwyn Williams
Mel Williams
Elfed Roberts