Cymdeithas ar gyfer casglwyr a charwyr llyfrau Cymreig yw Cymdeithas Bob Owen. Fe'i sefydlwyd yn 1976. Cafodd y gymdeithas ei henwi ar ôl yr hynafiaethydd a llyfrbryf enwog Bob Owen, Croesor.

DALIER SYLW : Mae Cymdeithas Bob Owen yn cydymffurfio gyda gofynion Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) 2018.

Croeso i wefan cylchgrawn Cymdeithas Bob Owen, 'Y Casglwr'.

Mae'r cynnwys wedi'i rannu o dan chwe pennawd a gwelwch y rhain ar frig y dudalen i'r dde o'r gair 'HAFAN'.
Crynobeb byr o hanes y Gymdeithas geir o dan y pennawd 'HANES'. Mae pennawd 'Y CASGLWR' wedi'i rannu i chwech.
Yn ogystal a llun cloriau diweddar, y golygyddol diwethaf a mynegai llawn o rifynnau 1 i 75 gallwch ddod o hyd i erthyglau unigol yn 'Yr Archif'.

Mae pennawd 'GWEITHGAREDD' yn manylu ar weithgareddau hanesyddol yn ogystal a'r rhai sydd i ddigwydd yn y dyfodol.I weld aelodau presennol y pwyllgor edrychwch o dan 'Y GYMDEITHAS'.

Mae ffurflen tanysgrifio a chyfrif banc i'w gweld yn 'YMAELODI'

Am restr o safleoedd gwe defnyddiol edrychwch yn 'DOLENNI'

Os mai chwilio am air penodol neu ymadrodd ydych eisiau gallwch wneud defnydd o'r blwch isod.

peiriant chwilio gan free find uwch chwilio

Gobeithio yn fawr y gwnewch fwynhau hel atgofion wrth ddarllen y cynnwys.

clawr 137 width=