Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 71 ~ Gwanwyn 2001   yudo

ARLOESWYR Y DIWYDIANT DIODYDD YSGAFN ~ Maredudd ap Huw yn trafod un arall

RECORDIAU LLANELLY gan William H. Owen, Bangor

FLORA J.E.GRIFFITH ~ Dewi Jones(Dyffryn Nantlle) yn trafod

DAFYDD LLOYD TAD CYFRAITH UNOL DALEITHIAU AMERICA ~ Marion Eames yn cloriannu

BEIBL Y MELINYDD ~ Stan Wicklen ar drywydd

FLORA J.E.GRIFFITH ~ Dewi Jones(Dyffryn Nantlle) yn trafod - parhad o dudalen 3

CROCHENWAITH YNYSMEUDWY (1) ~ Philip Llywellyn Jones yn rhoi cefndir

TEULU'R MYNYDD (2) gan J.Wynne Lewis

JERUSALEM : Y DDINAS SANCTAIDD, 1904 gan Thomas Evan Roberts (1857-1933) ~ Dafydd Guto'n pwyso a mesur y clasur

JERUSALEM : Y DDINAS SANCTAIDD, 1904 gan Thomas Evan Roberts (1857-1933) ~ parhad o dudalen 13

TEULU'R MYNYDD (2) gan J.Wynne Lewis ~ parhad o dudalen 11

SION SIENCYN Y BARDD BACH ~ Mari Ellis

CROCHENWAITH YNYSMEUDWY (1) ~ Philip Llywellyn Jones yn rhoi cefndir - parhad o dudalen 9

Y GOFGOLOFN ANGHOFIEDIG ~ Bill Linnard ar Drywydd Llenyddol

Y GOFGOLOFN ANGHOFIEDIG ~ Bill Linnard ar Drywydd Llenyddol - parhad o dudalen 17

ARLOESWYR Y DIWYDIANT DIODYDD YSGAFN ~ Maredudd ap Huw yn trafod un arall - parhad o'r clawr blaen


Rhifyn 72 ~ Haf 2001   yudo

THOMAS SIMS (1826-1910), ARLOESWR FFOTOGRAFFIAETH gan R.Elwyn Hughes

MÔR LEIDR YM MÔN gan W.Jones Parry

GENI'R CASGLWR gan John Roberts Williams

SIOP Y DIWEDDAR DAFYDD HUGHES, LLANDUDNO

RICHARD LLOYD WILLIAMS 1829-1908 gan Gwyn Jones

CARNHUANAWC - Y DYN gan Mari Ellis

CROCHENWAITH YNYSMEUDWY (2) ~ Philip Llywellyn Jones yn parhau â hanes

CROCHENWAITH YNYSMEUDWY (2) ~ Philip Llywellyn Jones yn parhau â hanes - parhad o dudalen 10

EDMUND JONES, YR HEN BROFFWYD (1702-1793)

HIL EDNYFED FYCHAN A RHYFEL GLYNDŴR gan J.Wynne Lewis

MÔR LEIDR YM MÔN gan W.Jones Parry - parhad o dudalen 2

RICHARD LLOYD WILLIAMS 1829-1908 gan Gwyn Jones - parhad o dudalen 7

MÔR LEIDR YM MÔN gan W.Jones Parry - parhad o dudalen 18

FFAIR LYFRAU ABERYSTWYTH - 7FED EBRILL 2001


Rhifyn 73 ~ Gaeaf 2001   yudo

1. FFAIR LYFRAU Y GYMDEITHAS YN Y BALA

2. GOLYGYDDOL

2. HANES PLÂT ARCH BRONFAIR ~ Rhiannon Davies Jones yn olrhain

3. Y MESOTINT gan J.Towyn Jones

4. Y MESOTINT gan J.Towyn Jones - parhad o dudalen 3

5. Y MESOTINT gan J.Towyn Jones - parhad o dudalen 4

7. Y DRYCH YN DATHLU gan Huw Williams

8. SARFF WENWYNIG ~ Gwilym Jones, Tudweiliog yn ymrafael

9. Y BRODYR FRANCIS gan Dewi B.Francis

10. Y BRODYR FRANCIS gan Dewi B.Francis - parhad o dudalen 9

11. Y BRODYR FRANCIS gan Dewi B.Francis - parhad o dudalen 10

11. ADOLYGIAD ~ A RHONDDA BOY 1906-1914 gan Lis Williams

12. HANES LLESTRI MERCHED CYMREIG gan Irene Williams

13. HANES LLESTRI MERCHED CYMREIG gan Irene Williams - parhad o dudalen 12

13. LLYTHYR AT Y GOLYGYDD gan Derwyn Jones

15. WILLIAM MORGAN EVANS (1822-1884) CAERFYRDDIN, A'I DEULU ~ Richard E.Huws, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Mehefin 2001

17. Y VESTIGES : CYFROL YR 'AMHEUWYR' gan Dewi Jones, Dyffryn Nantlle

18. HANES PLÂT ARCH BRONFAIR ~ Rhiannon Davies Jones yn olrhain - parhad o dudalen 2

18. Y DRYCH YN DATHLU gan Huw Williams - parhad o dudalen 7

19. 'RHEN GLOCHYDDION gan Pegi Lloyd Williams

21. 'RHEN GLOCHYDDION gan Pegi Lloyd Williams - parhad o dudalen 19

21. Y VESTIGES : CYFROL YR 'AMHEUWYR' gan Dewi Jones, Dyffryn Nantlle - parhad o dualen 17

24. LLYTHYR AT Y GOLYGYDD gan Derwyn Jones - parhad o dudalen 13


Rhifyn 74 ~ Gwanwyn 2002   yudo

AP CEREDIG: CYMWYNASWR CERDD A ANGHOFIWYD ~ Maredydd ap Huw yn adrodd yr hanes

I DRWSIO'R HEN DRYSORAU gan Bruce Griffiths

DINISTR CAPEL SALEM MC PWLLHELI ~ Gwilym Jones, Tudweiliog yn trafod

DINISTR CAPEL SALEM MC PWLLHELI ~ Gwilym Jones, Tudweiliog yn trafod - parhad o dudalen 3

I DRWSIO'R HEN DRYSORAU gan Bruce Griffiths - parhad o dudalen 2

CASWALLON LAW HIR ~ Edgar Pritchard yn olrhain y teulu

FFILMIAU YNG NGWYNEDD ~ Gwilym Hughes yn adrodd hanes

FFILMIAU YNG NGWYNEDD ~ Gwilym Hughes yn adrodd hanes - parhad o dudalen 8

S.M.S. Y DDYNES NEWYDD gan Mari Ellis

CEILIOGOD LLANELLI gan Donald M. Treharne

DEWI O GEREDIGION ~ W.J. Edwards yn trafod

FFILMIAU YNG NGWYNEDD ~ Gwilym Hughes yn adrodd hanes - parhad o dudalen 9

CYWREINBETHAU RICHARD MORRIS gan R. Elwyn Hughes

S.M.S. Y DDYNES NEWYDD gan Mari Ellis - parhad o dudalen 11

HEN EFFEMERA MEWN CORNELI TYWYLL gan Bill Linnard

CLWYF Y CYFRESI

AP CEREDIG: CYMWYNASWR CERDD A ANGHOFIWYD ~ Maredydd ap Huw yn adrodd yr hanes - parhad o'r dudalen flaen

FFILMIAU YNG NGWYNEDD ~ Gwilym Hughes yn adrodd hanes - parhad o dudalen 16


Rhifyn 75 ~ Haf 2002   yudo

DIWRNOD Y DATHLU YM MHORTMEIRION

GOLYGYDDOL

LLYFRAU GWERINWR YN 1856 ~ Gerald Morgan yn trafod

BOB OWEN CROESOR YN DRYLLIO'R DELWAU ~ Sion Wyn o Wydir - Yr Yswain Llofruddiog

OES AUR CYMRY MIDDLESBROUGH A'R CYFFINIAU gan D Ben Rees

CARTHEN PWLLHELI ~ D G Lloyd Hughes yn olrhain yr hanes

CLWYF Y CYFRESI 2 ~ Brynley F Roberts

COFIO TECWYN(Y PARCHEDIG D TECWYN EVANS MA DD) ~ Tudor Davies yn cofio

CARTHEN PWLLHELI ~ D G Lloyd Hughes yn olrhain yr hanes - parhad o dudalen 7

CLWYF Y CYFRESI 2 ~ Brynley F Roberts - parhad o dudalen 8

JOHN LLOYD JAMES 'CLWYDWENFRO' ~ W J Edwards yn manylu ar ei gyfraniad

MEWN OCSIWN YN Y GAERWEN gan William Owen, Borth y Gest

DIWRNOD Y DATHLU YM MHORTMEIRION - parhad o dudalen flaen

Y CAWR MAWR BYCHAN ~ Gair o goffad yn yr angladd gan Robin Williams

DIWRNOD Y DATHLU YM MHORTMEIRION ~ Lluniau o'r Dathlu ~ Pwy di pwy? - parhad o dudalen 13

DIWRNOD Y DATHLU YM MHORTMEIRION ~ Mwy o luniau o'r Dathlu - parhad o dudalen 15

LLYFRYDDIAETH CYLCHGRONAU CYMREIG 1851-1900 ~ Huw Walters

LLWYDLAS A'R LLYFR DOFEDNOD gan R Elwyn Hughes

LLYFRYDDIAETH CYLCHGRONAU CYMREIG 1851-1900 ~ Huw Walters - parhad o dudalen 17

MEWN OCSIWN YN Y GAERWEN gan William Owen, Borth y Gest - parhad o dudalen 12

CLIRIO SILFFOEDD gan Mari Ellis

CLWYF Y CYFRESI 2 ~ Brynley F Roberts - parhad o dudalen 10

LLYTHYR GAN BOB OWEN


Rhifyn 76 ~ Gaeaf 2002   yudo

CENHADWR EIN CANIADAETH ~ Teyrnged i Huw Williams

GOLYGYDDOL

DATBLYGU SOUTH BEACH, PWLLHELI ~ Bri ac Anfri gan D.G.Lloyd Hughes

DATBLYGU SOUTH BEACH, PWLLHELI ~ Bri ac Anfri gan D.G.Lloyd Hughes - parhad o dudalen 3

MIL HENFFYCH FORE WAWR gan Mari Ellis

CARTHEN PWLLHELI A CHOLEG ABERYSTWYTH gan Brynley F. Roberts

TYSTIOLAETH O DDIEUOGRWYDD DIC PENDERYN gan R. Emrys Jones, Sully

TYSTIOLAETH O DDIEUOGRWYDD DIC PENDERYN gan R. Emrys Jones, Sully - parhad o dudalen 8

PWY OEDD JAC? ~ arolwg o'r ymchwil ddiddiwedd i geisio datrys y dirgelwch - Dewi Williams

NID PONT INIGO YDYW HI ~ Bob Owen Croesor yn Dryllio'r Delwau

DIRGELWCH Y GORON ~ William Owen(Borth y Gest) yn ceisio datrys

YR YSGWRN ~ Eurwen Morris

NID PONT INIGO YDYW HI ~ Bob Owen Croesor yn Dryllio'r Delwau - parhad o dudalen 11

DETHOLION O DDYDDIADURON ~ Williams Thomas Jones, Enlli gan Gwilym Jones, Tudweiliog

DETHOLION O DDYDDIADURON ~ Williams Thomas Jones, Enlli gan Gwilym Jones, Tudweiliog - parhad o dudalen 15

Y DIWYGIWR ROBERT OWEN, Y DRENEWYDD (1771-1858) a rhai deunydd yn y Gymraeg sydd wedi ei gofnodi ganddo ~ Dafydd Guto Ifan - parhad o dudalen 19

Y DIWYGIWR ROBERT OWEN, Y DRENEWYDD (1771-1858) - Dafydd Guto Ifan

THOMAS PETER ELLIS - BARNWR, HANESYDD A GWLADGARW gan Y parch Emyr Evans, Cheltenham

CENHADWR EIN CANIADAETH ~ Teyrnged i Huw Williams - parhau o'r clawr blaen


Rhifyn 77 ~ Gwanwyn 2003   yudo

DRYLLIO'R DELWAU ~ Y Gwir am John Elias yn ôl Bob Owen

GOLYGYDDOL

YR HEN GLOCHYDDION ETO gan Peggy Lloyd Williams

YR HEN GLOCHYDDION ETO gan Peggy Lloyd Williams - parhad o dudalen 3

CANWCH Â'R YSBRYD...AC Â'R DEALL gan John Roberts

CANWCH Â'R YSBRYD...AC Â'R DEALL gan John Roberts - parhad o dudalen 7

DRYLLIO'R DELWAU ~ Y Gwir am John Elias yn ôl Bob Owen - parhad o'r clawr blaen

HEN RECORDIAU CYMRAEG gan Rhys Mwyn

RHAGFLAS AR HANES CYMRU gan Edgar Pritchard

RHAGFLAS AR HANES CYMRU gan Edgar Pritchard - parhad o dudalen 11

WILLIAM ALUN MATHIAS gan R.Elwyn Hughes

CANWCH Â'R YSBRYD...AC Â'R DEALL gan John Roberts - parhad o dudalen 8

DEIL ATGOFION Y GORFFENNOL I HYBU GWEITHREDOEDD PRESENNOL gan Wynne Lewis

DRYLLIO'R DELWAU ~ Y Gwir am John Elias yn ôl Bob Owen - parhad o dudalen 9 (i'w barhau)

CLWYF Y CYFRESI 3 gan Brynley F.Roberts

CYFLWYNEDIG I BOB OWEN ar ôl clywed ei fod 'wedi marw' gan berthynas agos i'r Bardd Cocos


Rhifyn 78 ~ Haf 2003   yudo

DEWI EMRYS ~ T. LLew Jones yn cofio

ATGOFION AM BOB OWEN gan Mari Ellis

YSGOL RAMADEG PENCADER ~ D.G.Lloyd Hughes yn dwyn i gof

YSGOL RAMADEG PENCADER ~ D.G.Lloyd Hughes yn dwyn i gof - parhad o dudalen 3

YSGOL RAMADEG PENCADER ~ D.G.Lloyd Hughes yn dwyn i gof - parhad o dudalen 5

NODAU CLUSTIAU DEFAID TIR IARLL gan Iolo Wyn Williams

TROBWYNT YN HANES CYHOEDDI LLYFRAU CYMRAEG gan D.Ben Rees

YMHLITH BEDDRODAU'M TADAU gan Wynne Lewis

LLÊN Y LLYSIEUWYR ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle

LLÊN Y LLYSIEUWYR ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle - parhad o dudalen 11

TROBWYNT YN HANES CYHOEDDI LLYFRAU CYMRAEG gan D.Ben Rees - parhad o dudalen 9

O.E.ROBERTS, PERERIN MEWN GWLAD DDIEITHR gan R.Elwyn Hughes, Pentyrch

MILEINDRA RHWNG Y BEDDAU ~ Gwilym Jones, Tudweiliog yn olrhain

'STEDDFOD STEMAR LLYN WINDERMERE - 1872 gan Eryl Wyn Rowlands Llangefni

DEWI EMRYS ~ T. LLew Jones yn cofio - parhad o'r dudalen blaen


Rhifyn 79 ~ Gaeaf 2003   yudo

OGOF ALADIN gan R.M.(Bobi)Owen

GOLYGYDDOL

ATGOFION HEN HEDDWAS gan Bert Parry

A LLEYN CENTENARIAN'S DEATH - END OF A REMARKABLE CAREER ~ Gwilym Jones, Tudweiliog yn trafod

ATGOFION HEN HEDDWAS gan Bert Parry - parhad o dudalen 3

HUMPHREY'S ENGLISH-WELSH LETTER-WRITER. LLYTHYRYDD SAESONEG A CHYMRAEG, H.HUMPHRYES, CAERNARFON - Mari Ellis

HAFOD GARTH CELYN, ABERGWYNGREGYN gan Edgar Pritchard

YN CANU CLODYDD TWM Y CEFFYL GWEDD gan Emrys Evans, Cheltenham

Y 'THOMAS CHARLES' ~ Dewi B.Francis yn dwyn i gof

GOFALU AM EICH CASGLIADAU gan Iwan Bryn James

GOFALU AM EICH CASGLIADAU gan Iwan Bryn James - parhad o dudalen 10

AR DRYWYDD DAU HEBOGLYS ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle

HUMPHREY'S ENGLISH-WELSH LETTER-WRITER. H.HUMPHRYES, CAERNARFON ~ Mari Ellis - parhad o dudalen 7

YN CANU CLODYDD TWM Y CEFFYL GWEDD gan Emrys Evans, Cheltenham - parhad o dudalen 8

AR DRYWYDD DAU HEBOGLYS ~ Dewi Jones, Dyffryn Nantlle - parhad o dudalen 13

ADOLYGIADAU

OGOF ALADIN gan R.M.(Bobi)Owen - parhad o'r dudalen flaen


Rhifyn 80 ~ Gwanwyn 2004   yudo

Y GORON ARALL ~ William Owen, Borth y Gest yn chwilio

GOLYGYDDOL

O FOCS AR FORE SUL gan Eryl Wyn Rowlands

YR HEN GLOCHYDDION ~ Pegi Lloyd Williams yn olrhain mwy o hanes

GRIFFITH ROBERTS O LANUWCHLLYN ~ Elfed Owen ar drywydd achau

Y PETHAU I DDAL BWYDLENNI ~ Eluned Lee yn rhyfeddu

EGLWYS GLAN RHYD IDWAL ~ Eurwen Morris

HELA'R ADAR O'R UNLLIW ~ Don Treharne

HELA'R ADAR O'R UNLLIW ~ Don Treharne - parhad o dudalen 10

Y PETHAU I DDAL BWYDLENNI ~ Eluned Lee yn rhyfeddu - parhad o dudalen 8

DRANNOETH Y FFAIR ~ Pigion Bruce

CLWYF Y CYFRESI 4 ~ Brynley F. Roberts

Y GORON ARALL ~ William Owen, Borth y Gest yn chwilio - parhad o'r dudalen flaen