Yr Archif


1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71- 80 | 81-90 | 91-100 | 101-110


Rhifyn 41 ~ Awst 1990   yudo

1. DIRGELION TRYSORFA'R DAFLOD gan D.Whiteside Thomas

2. DIRGELION TRYSORFA'R DAFLOD gan D.Whiteside Thomas - parhad o dudalen 1

3. YR HEN ARIAN HEN YMA gan Mary Wiliam

5. TEFTAMENT NEWYDD EIN ARGLWYDD JESV CHRIST gan W.Alun Mathias

7. YR ARGLWYDD CLEDWYN O BENRHOS ~ Emyr Price a'r stori tu ôl i'r gyfrol

9. Y CASGLU MAWR gan D.Tecwyn Lloyd

9. ENLLIB HEN NOFEL gan Dafydd Wyn Wiliam

10. AP GLASLYN ~ Huw Willaims a champau'r hen gerddor

10. GOSOD CYMRU AR Y MAP gan Iolo Francis Roberts

11. HUW HUGHES YN ENNILL EI LE gan Dewi Williams

11. COFIO MARY WATKINS

12. Y DDAU YSGOGIAD MAWR ~ Edgar Parry a'i Welsh Botanology

13. 'CYTUNDEB' FFERM FY NHAID gan John Roberts, Groeslon

13. RHOI EI LE I DWM GWYNEDD gan Mari Ellis

15. CYSTADLEUAETH 1850-52 ~ P.H.Jones a hanes Yr Amserau

17. COFIO AM RYMNI ~ Beti Rhys

18. CYFLWYNO GWYDDONIAETH YN GYMRAEG ~ Eirwen Gwynn yn olrhain hanes

19. CYFLWYNO GWYDDONIAETH YN GYMRAEG ~ Eirwen Gwynn yn olrhain hanes - parhad o dudalen 18

19. MYNYDD Y GOF gan Dafydd Wyn Wiliam

20. MAP-PROFLEN O GYMRU GAN SEXTON - Y MAP CYWIR CYNHARAF O GYMRU gan D.Huw Owen


Rhifyn 42 ~ Nadolig 1990   yudo

1. CANU I'R HEN GWÎN DROS GANRIF YN ÔL ~ D.Tecwyn Lloyd yn 'amused' wrth gofio

2. CANU I'R HEN GWÎN DROS GANRIF YN ÔL ~ D.Tecwyn Lloyd yn 'amused' wrth gofio - parhad o dudalen 1

2. DRYLLIO DELW O.M. gan Ceridwen Lloyd-Morgan

3. BILL JENKINS A'I FFIDIL HUD ~ Ioan Mai Evans yn cofio

3. YMYL Y DDALEN gan Dafydd Wyn Wiliam

5. LLWYBRAU'R MYNYDD - A'I ENW DA EI HUN - YN LLYFR BACH YR HEN DYWYSYDD CYMREIG gan Dewi Jones

7. ANNO DOMINI ~ Eurwyn Wiliam yn hela blynyddoedd

7. HANESYDD DINAS LERPWL gan D.Ben Rees

9. DYCNWCH DARFODEDIG Y CYMRY YN AMERICA gan Rhodri Prys Jones

9. ANNO DOMINI ~ Eurwyn Wiliam yn hela blynyddoedd ~ parhad o dudalen 7

10. SIASBIN gan Gruffydd Parri

10. TANYSGRIFWYR RHYS LEWIS gan G.G.Evans

11. TANYSGRIFWYR RHYS LEWIS gan G.G.Evans - parhad o dudalen 10

11. Y CABAN COCH ~ Rol Williams ac apêl

13. DIC DYWYLL YN ODLI'R MAWR ERCHYLLTERAU gan Hefin Jones

15. O.M.EDWARDS A CHYFRES Y FIL gan Stan Wicklen

15. CANFOD COPI ARALL O DESTAMENT SALESBURY gan W.Alun Mathias

16. GRACE GWYNEDDON DAVIES ~ "gwraig fawr" mewn mwy nag un ystyr - gan Maldwyn a Doris Thomas

17. GRACE GWYNEDDON DAVIES ~ gan Maldwyn a Doris Thomas - parhad o dudalen 16

19. YR AMSERAU A IEUAN GWYLLT gan P.H.Jones - i'w barhau

20. GEIRIADURON SRURREL A'U ANHYGOEL WERTHIANT ~ Arolwg Richard E. Huws


Rhifyn 43 ~ Mawrth 1991   yudo

1. ANWYLINI - YR ARTIST GYMREIG ~ Bri o'r newydd ar ddarluniau prin iawn

2. YMYL Y DDALEN

3. ADRODDIAD LLAWN O HANES YMWELIAD Y FRENHINES ~ D.Tecwyn Lloyd yn ymhelaethu

5. MARY KING SARAH ~ MERCH SARAH SARAH

7. GRACE GWYNEDDON DAVIES ~ Enid Parry yn cofio

7. PWY SY'N COFIO PAUL ROBESON? gan Dafydd Guto

7. YR HEN OLYGYDD ~ Y diweddar John Williams Hughes yn cofio

9. DWYN I GOF HEN FEISTR Y FFIDIL gan Selyf Roberts

10. AB HU FEDDYG AC ANWYLININ ~ Mair Eluned Pritchard ar drywydd

10. AB HU FEDDYG AC ANWYLININ ~ Mair Eluned Pritchard ar drywydd - ymlaen o dudalen 10

11. COFIO CAMPAU'R HEN GERDDOR gan Edwen M. Richards

13. APĂŠL GYFRIN Y LLYFRNODAU gan Huw Williams

15. ATGOFION AM HEN DŶ CYMREIG ~ Gwyn Jones yn pori mewn cyfrol brin

16. WELE ATGYFODI'R "HEN GYRPH" ~ Peredur Lynch a'r cyflwyniad newydd o feirdd y Tywysogion

17. CYFLWYNO EIN MIWSIG I'R BYD ~ Phyllis Kinney yn ymgodymu â'r problemau

18. CYMORTH CYNTAF Y CYN-DEIDIAU ~ Edward Davies yn trafod hen feddyginiaethau

19. YR AMSERAU A RHYFEL Y CRIMEA ~ P.H.Jones a phwnc amserol

20. LLYFRYDDIAETH RYFEDDOL GWILYM LLEYN ~ G.G.Evans yn dyfalu faint yw cyfran Silvan Evans


Rhifyn 44 ~ Awst 1991   yudo

1. DATRYS DIRGELWCH MEN EIFION WYN ~ Ymchwiliad Dewi Williams o'r diwedd yn

2. TESTAMENT SALESBURY ARALL gan Charles Parry

3. DATRYS DIRGELWCH MEN EIFION WYN ~ Ymchwiliad Dewi Williams o'r diwedd yn - parhad o dudalen 1

5. LADIS LLANGOLLEN A PHLAS NEWYDD ~ Rose McMahon a Ceridwen Llwyd Morgan a'r cof am

5. YMYL Y DDALEN ~ MORGAN RHYS - Dafydd Wyn Wiliam

7. LLOFFION gan Bruce Griffiths

9. Y LLYSIAU SY'N IACHAU ~ Edward Davies a llyfryddiaeth

10. REES Y SIOP, YR HEN WERTHWR LLYFRAU ~ D.G.Lloyd Hughes yn Nyffryn Teifi

11. REES Y SIOP, YR HEN WERTHWR LLYFRAU ~ D.G.Lloyd Hughes yn Nyffryn Teifi - parhad o dudalen 10

11. STORI'R CAPTEN A GROESODD Y BONT gan Elis Gwyn

13. CYFROLAU ENWOGION ~ Mary Ellis a chwe llyfr "o frid"

14. PAN OEDD VICTORIA AR EI GORSEDD GYMREIG ~ Y papurau a'r cylchgronau yn dwyn i gof Cledwyn Williams

14. YCHWANEG O DRYCHINEBAU TEULU O.M.

14. A PHWY OEDD YN Y CASTELL OND NEHRU

15. DYW'R HEN BRIFWYL DDIM FEL Y BUO HI ~ T.Gwynn Jones y tu ôl i lenni hen Eisteddfod

16. WILLIAMS PANTYCELYN gan Meredydd Evans

17. WILLIAMS PANTYCELYN gan Meredydd Evans - parhad o dudalen 16

18. WILLIAMS PANTYCELYN gan Meredydd Evans - parhad o dudalen 17

18. 'STENIAID O HEN WEISG 'STINIOG gan Steffan ab Owain

19. 'STENIAID O HEN WEISG 'STINIOG gan Steffan ab Owain - parhan o dudalen 19 (i'w barhau)

20. RHAMANT YR HEN SIPSIWN CYMREIG ~ Buddug Medi yn cofio am 'deulu Abram Wood'


Rhifyn 45 ~ Nadolig 1991   yudo

1. Y DYRYS HAWLFRAINT AR Y NEFOEDD! ~ Huw Williams ar ganmlwyddiant Leila Megane

2. A PHWY OEDD Y JOHN HUGHES YMA? ~ E.Wyn James yn ateb

2. COFIO PRIFWYL CORWEN gan E.Lloyd Jones

3. RHO I MI FANDRAGORA I'W YFED... ~ Edward Davies a'r llysiau llesol

5. DYDDIAU'R DIGOFAINT ~ Glyn Ifans yn cofio'r cysur

7. CYLCHGRAWN I'R HEN BLANT ~ D.Tecwyn Lloyd yn bwrw ei linyn mesur tros y

9. YR OFFEIRIAD A ANGHOFIWYD ~ Edgar W.Parry yn cofio

10. BETH SYDD AR EICH PENNAU CHI? - AC A YDYW PENWYDDEG YN DYCHWELYD? ~ Huw Edwards yn holi

11. BETH SYDD AR EICH PENNAU CHI? - AC A YDYW PENWYDDEG YN DYCHWELYD? ~ Huw Edwards yn holi - parhad o dudalen 10

11. DAEARGWN gan Ioan Mai Evans

14. LLE BU'R HEN GYMRO CYN DYFOD Y LLAMA ~ William Owen Borth y Gest yn dwyn i gof

15. DYFNALLT MORGAN YN COFIO HAROLD STANLEY JONES (1901-1989)

16. YR HELGWN YNG NGYDDFAU EI GILYDD ~ P.H.Jones a hanes Yr Amserau

17. PARRY-WILLIAMS A SONED EI DAD ~ Guto Roberts yn datrys dirgelion

18. Y WASG YN FFESTINIOG ~ Steffan ab Owain yn parhau hanes

19. YR HEN GERDDOR O FRO BRYN TERFEL ~ Dewi Williams ar drywydd

19. MYNYDD-Y-GOF gan Dafydd Wyn Wiliam

20. ARWERTHIANT


Rhifyn 46 ~ Mawrth 1992   yudo

1. YR ARLUNYDD CYMREIG A ANGHOFIWYD ~ Richard H.Lewis ar drywydd Hugh Williams - llai enwaog na'i frawd

3. O.M.EDWARDS A'I HEN GYFAILL 'NODWR' ~ W.J.Edwards yn olrhain perthynas

3. Y STORI A DYFODD AM 'FERCH MEGAN' ~ D.Tecwyn Lloyd ar drywydd

5. RHAMANT CASGLU'R ENWAU LLEOEDD gan Gerald Morgan

7. CAU DRYSAU CAPEL ROBERT JONES RHOS-LAN ~ Guto Roberts a drych yr amseroedd yn Eifionydd

7. Y GAER FAWR YN AHMEDNAGAR ~ Stan Wicklen hefyd yn cofio

9. TIPYN O SŴN ~ Dafydd Meirion a hanes y

9. YMYL Y DDALEN Y CASTECISM ~ Dafydd Wyn Wiliam

10. JOHN GLYN DAVIES A GOFIODD Y PLANT ~ Cledwyn Jones yn cofio

11. JOHN GLYN DAVIES A GOFIODD Y PLANT ~ Cledwyn Jones yn cofio - parhad o dudalen 10

11. MEINI LLŶN YN Y SELER YN LLOEGR ~ Ioan Mai Evans am eu cael yn ôl

13. IACHAWDWRIAETH HEN FFYNNON GWENFREWI ~ Ei chefndir gan Edward Davies

15. PERCHENNOG YR HEN BAPUR O FLAEN EI WELL - A NYTH CACWN ARALL YN HANES YR AMSERAU gan P.H.Jones (i'w barhau)

15. BLE MAE'R GYMRAEG AM Y PAC O GARDIAU ~ Howard Huws yn holi

16. PORI MEWN LLYFRYN A HWYLIO MEWN CWCH gan Bruce Griffiths

17. Y WASG YN STINIOG ~ Stefan ab Owain yn cwblhau'r stori (ymlaen o dudalen 18 - rhifyn 45)

18. O FEWN TRWCH BLEWYN I LANSIO PAPUR DYDDIOL ~ R.Maldwyn Thomas a breuddwyd fawr Lloyd George a W.J.Parry

19. O FEWN TRWCH BLEWYN I LANSIO PAPUR DYDDIOL ~ R.Maldwyn Thomas - parhad o dudalen 18

20. YR ARLUNYDD CYMREIG A ANGHOFIWYD ~ Richard H.Lewis ar drywydd Hugh Williams - llai enwaog na'i frawd - parhad o'r dudalen flaen


Rhifyn 47 ~ Awst 1992   yudo

1. BLE MAE OWEN MYFYR A DAFYDD DDU ERYRI? ~ Hywel Morris a syfrdandod darganfod y lluniau colledig

2. Y GERDDORFA gan Rhidian Griffiths

2. CAPTEN GELLIDARA gan Dewi Williams

3. DIRGELWCH CARNHUANAWC - AI'R UN DYN YDYW'R TRI? gan D.L.Davies

3. AR DRYWYDD MISTRAL _ Y DYN gan Herbert Hughes

4. COFIO YR HEN OLYGYDD gan W.J.Edwards

5. CAMP A RHEMP IEUAN GWYLLT ~ Huw Williams yn trafod

7. YR OEDD IOLO YN UN O GYMRU'R SEIRI RHYDDION ~ Cledwyn Davies a'r hen draethawd

9. STRAEON Y BRIFWYL ~ Dyfed Evans yn dal i gofio

9. YMYL Y DDALEN - ABERTH Y GEIRIADUR gan Dafydd Wyn Wiliam

10. CASGLU LLYFRAU YN AMERICA A CANADA gan David Greenslade

10. CERDDI CYNNAR Y CYNAN ARALL gan Mair Eluned Pritchard

11. AWEN 'STEDDFOD Y SIOP YN LLOEGR gan John Rees Jones

13. PERERINDOTA TUA YNYS Y SEINTIAU gan Ioan Mai Evans

13. CASGLU LLYTHYRAU BUSNES gan D.Whiteside Thomas

15. AR DROTHWY STORI FAWR BANER GEE ~ P.H.Jones a hanes bywyd Yr Amserau (i'w gwblhau)

17. CONCRID PHILISTIA ~ Bruce Griffiths a rhai chwiwiau

18. DANNEDD DODI - HEB SPRINGS! ~ Huw Edwards a bandithion a phoenau

19. DANNEDD DODI - HEB SPRINGS! ~ Huw Edwards a bandithion a phoenau - parhad o dudalen 18

19. 'MULTUM IN PARVO' gan Dewi Jones

20. AR DRYWYDD YR HEN DARW A'R TÊ BÎFF gan J.R.W.


Rhifyn 48 ~ Nadolig 1992   yudo

1. DECHRAU ARLUNIO WEDI'R HANNER CANT ~ Guto Roberts yn diogelu gwaith hen gymeriad

2. CYWIRODD FATHEMATEG TELFORD ~ L.L.Glyn Chambers yn cofio Griffith Davies

2. CYWIRODD FATHEMATEG TELFORD ~ L.L.Glyn Chambers yn cofio Griffith Davies - parhad o dudalen 2

3. CYMWYNAS Y SAIS I'R IAITH GYMRAEG ~ Bruce Griffiths a'r Fynes-Clinton, yr Ieithydd mawr a swil

5. A YW'R SARFF YN CAEL EI BEIO AR GAM? ~ Edward Davies yn trafod Meddygaeth Nadredd

7. DONIAU YCHWANEGOL DEWIN YR ACHAU ~ Dewi Jones (Dyffryn Nantlle) ar J.E.Griffith y naturiaethwr

9. CANRIF O ARGRAFFU YN LLANDYSUL gan Rheinallt Llwyd a Gwilym Huws

10. A WYDDOCH CHI AM GU?

10. CEFN GWLAD YN UWCHALED

11. CEFN GWLAD YN UWCHALED - parhad o dualen 10

11. HEN HELBUL Y DDAU GOFAINT ~ Huw Williams ac atgofion Griffith Jones

13. HEN FRYNSIENCYN A GÊM O GRICED ~ William Owen, Borthygest

13. PLUEN GYMREIG AR WYNEB Y DŴR ~ G.G.Evans yn chwipio

14. HUNLLEFU JUDITH HALL WILLIAMS ~ Maldwyn Thomas yn mentro i fro'r cysgodion

15. HUNLLEFU JUDITH HALL WILLIAMS ~ Maldwyn Thomas yn mentro i fro'r cysgodion - parhad o dudalen 14

15. TRI DYDDIADURWR O FRO'R EISTEDDFOD gan Neville Morris

16. RHAI O NOFELAU ELWYN A WATCYN WYN gan Huw Walters

17. RHAI O NOFELAU ELWYN A WATCYN WYN gan Huw Walters - parhad o dudalen 16

17. CYMRAEG Y BEDDAU PELL ~ Maxwell Roberts yn cofnodi

18. OLL YN EU GYNAU AMRYLIW ~ Emyr Wyn Jones a chyfraniad yr estron i sglein yr Orsedd

19. OLL YN EU GYNAU AMRYLIW ~ Emyr Wyn Jones a chyfraniad yr estron i sglein yr Orsedd - parhad o dudalen 18

20. COFADEILADAU O DDYDDIAU'R DERWYDD? ~ Cerrig sigl a cherrig siot yn Eifionydd DEWI WILLIAMS

20. CARDIAU POST Y GENEDLAETHOL ~ ARWEINIAD I GASGLWYR gan Dafydd Guto


Rhifyn 49 ~ Gwanwyn 1993   yudo

1. DIOLCH

2. Y BERL BRIODAS, ETO gan Guto Roberts

2. GAIR GAN Y CADEIRYDD ~ Brynley F.Roberts

3. IEUAN DDU ALLTWEN gan Huw Walters

5. LLINELLAU A DDATGANWYD gan Howard Huws

8. DIWEDD YR AMSERAU gan P.H.Jones

9. DIWEDD YR AMSERAU gan P.H.Jones - parhad o dudalen 8

9. 'STEDDFOD MEWN SIOP gan William Hughes, Talwrn

10. MORRIS EDDIE EVANS, 1890-1984 ~ D.Ben Rees yn cofio cyfansoddwr 'Pantyfedwen'

11. MORRIS EDDIE EVANS, 1890-1984 ~ D.Ben Rees yn cofio cyfansoddwr 'Pantyfedwen' - parhad o dudalen 10

12. OLL YN EU GYNAU AMRYLIW ~ Emyr Wyn Jones (parhad Y Casglwr Rhif 48, tudalen 19)

13. OLL YN EU GYNAU AMRYLIW ~ Emyr Wyn Jones (parhad Y Casglwr Rhif 48, tudalen 19) - parhad o dudalen 12

15. D.R.HUGHES A'R COFION gan Huw Williams


Rhifyn 50 ~ Awst 1993   yudo

1. JOHN PENRY

1. DIRGELWCH Y PULPUD COFFA

3. Y LLYFR COCH O HERGEST gan Ceridwen Lloyd Morgan

4. EISTEDDFOD MABON, DYFED, ELFED A MADAM PATTI gan Mari Lewis

5. EISTEDDFOD MABON, DYFED, ELFED A MADAM PATTI gan Mari Lewis - parhad o dudalen 4

6. KILVERT A'R GYMRAEG gan Dafydd Ifans

7. KILVERT A'R GYMRAEG gan Dafydd Ifans - parhad o dudalen 6

7. DOCTOR DAN gan Rhidian Griffiths

8. DOCTOR DAN gan Rhidian Griffiths - parahad o dudalen 7

8. HUW CEIRIOG A'I WASG gan Richard E.Huws

9. HUW CEIRIOG A'I WASG gan Richard E.Huws - parhad o dudalen 8

11. HUW CEIRIOG A'I WASG gan Richard E.Huws - parhad o dudalen 9

12. HUW CEIRIOG A'I WASG gan Richard E.Huws - parhad o dudalen 11

13. HUW CEIRIOG A'I WASG gan Richard E.Huws - parhad o dudalen 12

16. O'R WASG

18. RICHARD LEWIS AR DRYWYDD DIRGELWCH PULPUD COFFA JOHN PENRY

19. EFFEMERA PRINTIEDIG CYMREIG